Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa vt20 - orientering

Skapad 2014-05-23 14:08 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
Orientering

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska

- förklara hur en karta passar ihop med verkligheten, passa kartan

- kunna några karttecken

- kunna beskriva något på en orienteringskarta

- visa att du hittar några orienteringskontroller utifrån kartan

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer om du kan förklara några karttecken, om du kan "passa kartan" samt peka ut var på kartan du befinner dig. 

Du kommer få göra ett teoretiskt prov på karttecken och orienteringskunskap.

Du kommer få visa praktiskt att du kan hitta på en karta. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer 

 • träna på att orientera dig på skolgården och i närheten
 • öva tillsammans med kompisar och enskilt, praktiskt och teoretiskt
 • träna på karttecken 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: