Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blekinge åk 3 vt

Skapad 2014-05-27 14:13 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Geografi Historia

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 • Du ska känna igen Blekinge på Sverigekartan.
 • Du ska kunna peka ut Blekinges gränser, kommuner, städer, sjöar och större åar.
 • Du ska kunna berätta varför städerna ligger där de ligger och känna till deras historia.
 • Du ska kunna berätta om historiska personer, platser, händelser och byggnader i Karlshamn.
 • Du ska kunna Blekinges landskapsträd och landskapsdjur.

Kommer att bedöma

Vi kommer att bedöma att du kan:

 • Blekingekartans namngeografi
 • skriva en faktatext om Karlshamns historiska bakgrund och varför staden ligger just här
 • varför eken är Blekinges landskapsträd

Undervisning

 • Studieresa genom Blekinge och temabesök hos Blekinge museum.
 • Vi kommer att läsa fakta om Blekinges och Karlshamns historia.
 • Vi ser filmer om Blekinge.
 • Vi går en stadsvandring i Karlshamn och tittar på historiska platser.
 • Vi läser fakta om eken och ekoxen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Ge  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: