Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt föredrag

Skapad 2014-05-28 21:11 i Öjersjö Brunn Partille
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 7 – 9 Svenska
Genom livet ställs du ofta i situationer där du förväntas presentera något för en grupp människor. Det kan vara allt från att planera en tänkt arbetsplan för chefen, eller att berätta om hur ett forskningsprojekt gick till inför en grupp kollegor, till att hålla föredrag inför stora grupper okända människor. Att lära sig prata inför grupp och att göra överskådliga presentationer är alltså något som du har stor nytta av genom livet.

Under kommande veckor kommer du därför att få öva dig i att hålla muntliga presentation och hur man gör muntliga föredrag – allt från planering till färdig presentation.

Innehåll

Syftet med området

 Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att 

 

Centralt innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att inleda med olika samtalsövningar och som träning framföra en instruktion för klassen. Sedan kommer du att utifrån en mall arbeta med din egen presentation. Presentationen kommer att ske individuellt.

 Efter att vi gått igenom lite om vad man ska tänka på, så väljer du ett av ämnena och börjar jobba med din presentation.  

Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Muntligt föredrag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera och genomföra
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Hantera och granska information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: