Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden, år 5

Skapad 2014-06-02 12:35 i Östad skola Lerum
Du kommer i detta arbete få bekanta dig med den tidsepok som vi kallar medeltiden. Du kommer få lära dig hur männsikor levde, hur kristendomen spreds och hur Sverige bildades.
Grundskola 5 Historia Bild Svenska
Hur var det egentligen att leva på medeltiden? Fanns det likheter med hur vi lever idag och i så fall vilka? Hur förändrades samhället och hur påverkade kyrkan och kungar de människor som levde under medeltiden?

Innehåll

Varför gör du det här?

Undervisningen i historia ska hjälpa dig att föstå olika historiska sammanhang, alltså hur det var förr också påverkar hur vi har det idag. Du kommer också utveckla dina kunskaper om att se likheter och skilnnader mellan hur människor levde förr och idag.

Du kommer också få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor

Vad behöver du lära dig?

Du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

 • kristendomens betydelse och påvekan på folket
 • de fyra stånden och vad de innebar
 • hur människor levde under medeltiden allt urifrån de fyra stånden ( vad de åt, klädsel, och vad de arbetade med )
 • skillnader mellan man, kvinna, barn, fattig , rik
 • hur städer växte fram
 • lagar och straff i samhället under medeltiden.
 • om sjukdomar och botmedel
 • riddare

Hur gör du?

Under lektionerna kommer du få möjlighet att:

 • läsa faktatexter om medeltiden
 • skapa en egen medeltidsbok genom dina nyvunna kunskaper och genom att söka fakta i läroböcker eller internet
 • delta i muntliga diskussioner och övningar.
 • gemensamma genomgångar
 • läsa skönlitterära  texter som speglade livet under medeltiden
 • se på filmer 

 

Det här kommer att bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 •  visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp
 • hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.
 • ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och under lektionerna samt genom dina egna arbeten om medeltiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: