Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ingenting försvinner NO

Skapad 2014-06-02 15:19 i Freinetskolan Mimer Freinet
I temat har eleverna arbetat med vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. I teknik har eleverna bland annat ritat skisser och utifrån skisserna byggt egna modeller.
Grundskola F – 9 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Centralt innehåll

 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Vi har arbetat med de sex uppfinningarna kilen, hjulet,skruven, lutande planet, hävstången och blocket.(teknik)
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna  om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människornas användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas.(NO)

Arbetssätt, arbetsformer

 • Barnen har ritat enkla skisser  i grupper. Utifrån skissen har de byggt modeller med lego eller kaplastavar.
 • Vi har gemensamt  pratat om olika föremål i barnens vardag  till exempel vispen och hur de är anpassade efter människors behov.
 • Vi har läst och pratat om till exempel utvecklingen från häst och vagn till bil och andra tekniska uppfinningar som cykeln, radion, tåget och teven.
 • Vi besökte Pythagoras museum där barnen fick lära sig om de sex stora uppfinningarna hjulet, kilen, hävstången, blocket, skruven och lutande planet.
 • På Pythagoras museum  pratade vi gemensamt om hur tekniska uppfinningar har förändrats över tid till exempel spisen.
 • Barnen fick prova på hur det var att vara barn för cirka 100 år sedan. Barnen jobbade i grupper med olika arbetsuppgifter som till exempel att tvätta kläder för hand, bära in ved och vispa grädde med en handvisp.
 • Barnen har testat olika materials egenskaper och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Vi har gemensamt diskuterat vad olika vardagliga material är tillverkade av och hur de kan källsorteras. De har också hjälpt till att källsorterat olika material.
 • Barnen  har tillverkat egna papper.
 • Vi har gemensam pratat om vattnets olika former, fast, flytande och gas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Förmågan att samtala och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarnet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Förmågan att beskriva och ge exempel på människornas beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Eleven kan berätta om hur några föremål i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: