Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4: Vi arbetar med färger och former

Skapad 2014-06-08 12:10 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi skapar och analyserar bilder av olika slag.
Grundskola 4 Bild

När man är en björn med en mycket liten hjärna och tänker ut saker, upptäcker man att en idé som verkade vara riktigt idéaktig inne i hjärnan, är annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på. 

Källa: Nalle Puh A A Milne

 

Innehåll

Syfte

I ämnet bild får du prova på att skapa bilder med hjälp av olika tekniker, verktyg och material. Dessutom kommer du få tillfälle att lära dig aktuella ord och begrepp för att kunna samtala om och analysera bilder samt grunderna för fotografering.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  A 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • framställa egna bilder 
 • uttrycka åsikter och budskap genom bilder
 • samtala om och göra enkla analyser av bilder

Jag kommer att bedöma dig fortlöpande under arbetets gång samt dina färdiga arbeten.

Undervisning och arbetsmetoder

Du får träna på att:

 • använda olika material, redskap och tekniker som t e x hur man använder  oljepastellkritor, täckfärg och lera
 • använda ord och uttryck som hjälper dig att beskriva en bild t. ex. färg, form, linje, yta, för-och bakgrund
 • fotografera och använda dina/ andras bilder i  olika arbeten
 • använda komplementfärger, varma och kalla färger samt gråskalan
 • samtala om /analysera bilder i olika sammanhang 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Matriser

Bl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för arbetsprocessen i Bild åk 1-9

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga, ansvar och självständighet.
Behöver stöd med tydliga instruktioner.
Tar emellanåt egna initiativ och ansvar
Tar egna initiativ, ansvar och arbetar oftast självständigt.
Tar egna initiativ, ansvar och arbetar samt når målen självständigt.
Kreativitet, Inspiration, ideér och möjligheter
Behöver stöd för att få inspiration samt i att komma fram till en idé och förverkliga den.
Behöver stöd för att få inspiration, får idéer och kan med viss hjälp förverkliga dem.
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer och ser flera möjligheter att förverkliga dem
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer, ser flera möjligheter till lösningar samt motiverar sina val.
Skapa bilder med hjälp av:
Behöver stöd för att hitta passande material, teknik och verktyg
Använder emellanåt passande materiel, teknik och verktyg.
Använder oftast passande materiel, teknik och verktyg.
Kan använda passande materiel, teknik och verktyg.
- hantverksmässiga
Behöver stöd för att hitta passande material , teknik och verktyg
Använder emellanåt passande materiel, teknik och verktyg
Använder oftast passande materiel, teknik och verktyg.
Kan använda passande materiel, teknik och verktyg.
Färg,form, komposition
Behöver stöd för att anpassa färg, form, komposition och helhet.
Anpassar emellanåt färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar oftast färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar färg, form, komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: