Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrestudie

Skapad 2014-06-11 10:49 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska läsa, diskutera och skriva olika texter, ex krönikor, noveller, reportage och brev eller skönlitteratur.
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Vad vi arbetar med: centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Hur vi arbetar

 • Du ska läsa och aktivt diskutera texter av olika slag, för att identifiera de genretypiska dragen
 • Du ska göra olika skrivövning för att bli en bättre skribent
 • Du ska leda ett samtal kring en text, lyfta fram såväl innehåll som form och engagera dina klasskamrater till fördjupad förståelse
 • Du ska delta aktivt i ett kamratlett samtal kring en text
 • Du kommer skriva texter av olika slag, och förväntas då följa de genretypiska dragen

 

Hur du bedöms

 • Din muntliga aktivitet i samtalen och diskussionerna, där du visar din förmåga att analysera, identifiera och reflektera, både till innehåll och form

 • Att dina skriftliga produkter att följer de genretypiska dragen, och att du följer skriftspråkets regler

 • Din förmåga att utvärdera dina egna texter samt andras

Matriser

Sv
Genrestudie

Rubrik 1

F
Texten fungerar med viss bearbetning
Texten fungerar mycket bra
Krönika/ novell/ reportage/ rapport: Koppling till uppgiften, genre-medvetande
Texten skulle, efter viss bearbetning fungera som en Krönika/ novell/ reportage/ rapport Texten innehåller några vanliga genretypiska drag
Texten fungerar relativt väl som en Krönika/ novell/ reportage/ rapport Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas något.
Texten fungerar mycket väl som en Krönika/ novell/ reportage/ rapport Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas väl
Innehåll
Elevens tankar och åsikter framgår. Krönikan innehåller enkla gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser. Ämnet för krönikan tas upp på ett enkelt sätt t.ex. genom att skribenten berättar om och ger exempel från sina egna erfarenheter.
Elevens tankar och åsikter framgår tydligt. Krönikan innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser. Ämnet för krönikan tas upp på ett utvecklat sätt t.ex. genom att skribenten resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Elevens tankar och åsikter framgår tydligt. Krönikan innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser. Ämnet för krönikan tas upp på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att skribenten resonerar utifrån träffande exempel som är både personliga och allmänna och fördjupar ämnet.
Struktur, språk och stil
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl. Textbindningen är enkel. Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt. Tempusbruket stör inte inte förståelsen av texten.
Texten är sammanhängande. Strukturen /upplägget passar en krönika t. ex. med rubrik, inledning med presentation och bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning och slutsats. Textbindningen är utvecklad. Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren krönika. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning som passar en krönika. Textbindningen är välutvecklad. Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för genren krönika t.ex. genom användning av bildspråk,retoriska figurer och ordlekar. Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt.
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: