Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP - SO, åk 1

Skapad 2014-06-12 10:27 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
SO, åk 1, ht-14, vt-15
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.

Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.


Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Så här kommer vi att arbeta

 • Behandla normer och regler omkring oss.
 • Regelbundna klassråd, tränar på att förmedla åsikter och lyssna på andra.
 • I samband med högtiderna under läsåret kommer vi att behandla våra traditioner.
 • Tittar ibland på Lilla Aktuellt för att ta del av händelser i vår omvärld

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma


Din förmåga att 

 • förmedla dina åsikter och ta del av andras
 • delta på våra klassråd
 • känna till några vanliga traditioner i vår närmiljö

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: