Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fårdala skola, valet år 3

Skapad 2014-06-13 13:37 i Fårdala skola Tyresö
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vilka är det som bestämmer i Sverige? Vad betyder demokrati?

Innehåll

Valet 2014

Det är snart val i Sverige! Då har alla svenska medborgare över 18 år möjlighet att vara med och påverka vilka som ska styra vårt land. Vi kommer att 

--  prata om vad demokrati är och hur det fungerar i samhället

- arbeta med vad demokrati innebär för eleven

 

 

 

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

4. Arbetssätt

Eleverna ska bilda egna partier. Varje parti ska ha ett tydligt budskap. Partierna tillverkar affischer eller liknande och framför sina åsikter. Sedan diskuterar/argumenterar de mot andra partier. 

Vi bjuder in en politiker som får berätta om hur kommunen styrs. 

Eleverna får i läxa att ta med en tidningsartikel som berör valfrågor kring de politiska partierna.

Sedan jämför vi några olika politiska partier och deras åsikter tillsammans sammanställer resultaten. 

Vi tittar på  Vem bestämmer - filmer från ur.se som handlar om demokrati samt inslag om valet som rör valet.

Vi kommer också spela spel om politiska partier.

 

5. Bedömning

Du ska vara aktiv vid diskussionen mellan partierna.

Du ska kunna berätta om något tidningsurklipp som berör valfrågor eller de politiska partierna samt ge synpunkter, kommentarer och ställa frågor.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Arbetsmaterial till eleverna

Här kan du lägga länkar till mappar, presentationer, dokument som du skapar i Drive. 
Varje mapp, presentation och dokument som du skapar har en unik adress och när du har den uppslagen kopierar du webbadressen. Det är den som du kan klistra in enligt beskrivningen här under. Glöm inte att dela ut Drive-materialet så att alla med länken kan titta på det!

Skriv titel på materialet här i rutan, markera titeln och klicka på länksymbolen här ovanför. Klistra in webbadressen till materialet (Länkens URL) och välj att sidan ska visas i ett nytt fönster (under "Mål").
OBS! Allt i denna ruta är exempel på vad en LPP kan innehålla. Radera allt innehåll i denna  ruta och ersätt med ditt eget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: