Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Me and my family åk 5

Skapad 2014-06-18 09:22 i Oskarshamn
Grundskola 5

Du ska lära dig att skriva en text om dig själv, din familj och din vardag på engelska. Du ska också få lära dig att berätta om dig själv och din familj muntligt i en presentation.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt och undervisning

 1. Läsa och lyssna till en beskrivning av mig och min familj i en power point-presentation.
 2. Titta på användbara ord i min text – träna på orden.
 3. Titta på  grammatiska strukturer i min text. Träna på olika strukturer.
 4. Läsa texten om Mary i textboken. Uppmärksamma strukturer.
 5. Vad kan man ha med i en egen presentation?
 6. Fotografera dig själv, din familj, din vardag - läxa
 7. Tillverka en presentation med text och bild i book creator.
 8. Berätta om dig själv med hjälp av din presentation.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du har lärt dig i din text och presentation. 

Du ska kunna skriva en text om dig själv, din familj och din vardag på engelska.

Du ska också kunna berätta om dig själv och din familj muntligt med hjälp av din book creator-presentation.

Tidsram

Ca fyra lektioner under fyra veckor.

Bedömning

Detta bedöms i two stars and a wish:

Texten: språklig korrekthet, flyt, vilja att berätta, innehåll, stavning.

Muntlig presentation: vilja att berätta, flyt, uttal, korrekthet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: