Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inomhus och utomhusaktiviteter årskurs 7

Skapad 2014-06-18 09:46 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Sveriges natur har mycket olika aktiviteter att bjuda på under alla våra årstider. Att vistas ute i naturen kan innebära en stor hälsofaktor för dig!

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi arbetar med olika aktiviteter såväl inomhus som utomhus. 

Utomhus: löpning, friidrott, orientering, lekar och spel.

Inomhus: redskap, bollspel, kondition, styrka, lekar, samarbete, idrottsteori.

Terminen är indelad i utomhus samt inomhusperioder. Beroende av väderlek kan planering ändras vad gäller både inne och ute. 

Friluftsdagar under året är friidrottsdag på Studenternas, skoljogg, vinterfriluftsdag samt aktivitetsdag.

Säkerhet vatten vid olika årstider - bad, livräddning sommartid, issäkerhet och isvaksbad, skriftligt test VT.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

1. Din närvaro, deltagande, personligt engagemang i de olika aktiviteterna såväl inomhus som utomhus.

2. Hur väl du använder dig av dina kunskaper vad gäller planering inför olika aktiviteter.

3. Hur väl du kan orientera dig i känd/okänd miljö.

4. Ditt deltagande och engagemang i friluftsdagar. 

5. Hur väl du använder dig av dina kunskaper i praktiken vad gäller säkerhet och risker i olika miljöer. 

I helhetsbedömningen så utgår jag från ditt deltagande, ansvarstagande, engagemang, arbetsprocessen mot målet och din personliga utveckling. 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Ett pågående arbete under året.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 9

Matriser

Idh

E
C
A
Deltagande och anpassning i olika aktiviteter
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Friluftsliv
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Kartkunskap och orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okänd miljö med karta och andra hjälpmedel.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okänd miljö med karta och andra hjälpmedel.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okänd miljö med karta och andra hjälpmedel.
Simning och livräddare kunskaper
Du kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge. Du kan hantera nödsituationer vid vatten under sommar och vinterhalvår.

Idh
Friluftsliv, utomhus - och inomhusaktiviteter årskurs 7-9

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: