Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teoriarbete årskurs 7 - "Träning & Hälsa" samt "Mål, planering, genomförande och utvärdering"

Skapad 2014-06-18 09:52 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Vi startar upp arbetet med teori och senare ska du fundera över hur du vill lägga upp ditt fortsatta arbete med uppgiften "Mål, planering, genomförande och utvärdering".

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som kommer att beröras:

Beskrivning av arbetsområdet

Uppgift 1 - Teoriarbete "träning, kost, styrka". Vi inleder arbetet med presentation v.41. Därefter individuellt arbete med frågeställningar som berör kost, träning, styrka. Arbetet ska skrivas i ett dokument som du delar med mig så att jag kan följa ditt arbete. Arbetet ska vara klart senast v.43.

Uppgift 2 - "Mål, planering, genomförande och utvärdering". Det finns två alternativ att välja mellan:

Alternativ 1. Sätta upp ett mål för att tex förbättra kondition, styrka eller förmåga inom visst moment. Kan till viss del genomföras på idrottstid alt. även fritid. Arbetet utvärderas därefter. 
Alternativ 2. Ett ledarskapstillfälle planeras för klassen/ev. yngre, genomförs samt utvärderas. 

Uppgiften finns utlagd på sites. Läs igenom noga och använd den vid ditt arbete.

När du har bestämt dig för vilket alternativ du vill arbeta med så delar du dokument med mig så att jag kan följa ditt arbete och ge respons.

Arbetet ska vara genomfört och den skriftliga utvärderingen ska lämnas in senast fredag vecka 18.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Teoriarbete 
1. Hur utförligt, med egna ord, du beskriver och reflekterar i de
    olika frågeställningarna. 

2. Hur väl du visar och använder dig av dina kunskaper under
    idrotten. 

"Målarbete"

1. Din förmåga att planera ditt arbete mot målet. Har du reflekterat över frågorna i din inledning?

2. Din förmåga att utvärdera arbetet mot målet. Har du reflekterat över frågorna i din utvärdering?

3. Din förmåga till att se samband, analysera och dra slutsatser.

Det är viktigt att du har kommunikation med mig så att jag kan se din arbetsprocess och stödja dig i ditt arbete.  

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Teoriarbetet ska vara avslutat fredag vecka 43.

"Mål, planering, genomförande och utvärdering" ska vara redovisat vecka 18.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Din rubrik

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Sätta upp mål, planera, genomföra
 • Idh
Du kan på ett i huvudsak sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdering av uppsatt mål
 • Idh
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande arbete
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: