Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - årskurs 4 & 5

Skapad 2014-06-18 10:22 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Utomhus kommer vi att ägna oss åt:
Friidrott, orientering, styrka, kondition, bollspel, allemansrätten, lekar, samarbete, simning, vinteraktiviteter som skidor, skridskor.
Friluftsdagar HT - Skoljogg, friidrottsdag på Studenternas
Friluftsdagar VT - Vinterfriluftsdag, aktivitetsdag. 

Inomhus kommer vi att ägna oss åt:
Redskapsövning i olika former, bollspel, racketsport, dans, rörelse, styrka, kondition, lekar, samarbete.

Ungefärliga planering under läsåret är indelad i 4 perioder:
1. Utomhus (hösten från skolstart - v. 40)
2. Inomhus (höst/vinter v. 41-51)
3. Inomhus samt utomhus om vädret tillåter (vinter v. 2-10)
4. Inomhus samt utomhus fram till sommarlov (vinter, vår v. 11-23)Bedömning av arbetsområdet:

Bedömning

1. Deltagande vid inomhusaktiviteter.

2. Deltagande vid moment med musik, rörelse och dans. 

3. Hänsynstagande samt följande av regler såväl inomhus som utomhus. 

4. Din förmåga att förstå kartan och orientera dig med hjälp av karta i närområdet.  

5. Deltagande vid utomhusaktiviteter samt kunskap om allemansrättens regler.  

6. Vattenvana och simkunskap.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetet pågår under hela läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh

Deltagande, motorik/anpassade rörelser
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Takt & rytm
I rörelser till musik och danser anpassar du dina rörelser till takt och rytm.
Utomhus
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Kartkunskap
Du kan förstå kartan och orientera dig i bekant miljö med hjälp av kartan.
Skadeförebyggande
Du kan förebygga skador förknippade med lekar, spel och idrotter.
Simning
Du kan simma mage och ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: