Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP religionskunskap årskurs 4 läsåret 2014-2015

Skapad 2014-06-19 09:43 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för religionskunskap under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Religionskunskap

Så här kommer vi att arbeta med religionskunskap.

Innehåll

Religionskunskap årskurs 4 läsåret 2014-2015

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att utgå ifrån en historisk analysera kristendomen och andra religioner, analysera hur religioner påverkar och påverkas, reflektera, resonera och argumentera och söka information.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar 

 • Ha kunskap om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna (kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism)
 • Se likheter och skillnader mellan världsreligionerna

¤ Analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället

 • Få en insikt i centrala tankegångar i kristendomen och de andra världsreligionerna och se samband mellan religiösa uttryck och tankar
 • Känna till fornskandinavisk och samisk religion och känna till några berättelser från religionerna
 • Se spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle
 • Kunna redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra jämförelser förr och nu

¤ Reflektera över livsfrågor

 • Få en insikt i hur olika livsfrågor kan skildras och föra ett resonemang kring detta (ex. vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat)
 • Få en insikt i hur synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar
 • Identifiera moraliska frågor kring  flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet,  samt utanförskap och kränkning

¤ Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

 • Kunna ämnesspecifika ord och begrepp som religion och livsåskådning
 • Föra resonemang om vardagliga frågor  och koppla ihop detta med människors identitet, livsstil och grupptillhörighet
 • Få en förståelse för begreppen rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet
 • Framföra åsikter kring vad ett bra liv kan vara och att göra gott genom att använda etiska begrepp

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Kunna söka information och reflektera kring tillförlitligheten i olika källmaterial och information och förklara om den går att använda
 • Använda olika källor för information (ex. böcker, film och Internet)  

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas
 • Reflektera
 • Resonera och argumentera
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Religionskunskap bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2014-2015 och i det skriftliga omdömet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: