👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht-14 åk 1

Skapad 2014-06-19 11:02 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 1
Vi utgår från Prima Matematiks förmågor för åk 1. Vi kommer att arbeta laborativt både inomhus och utomhus.

Innehåll

Förmågor och mål för arbetet

Du kommer att få lära dig skriva och räkna med siffrorna 0-9.

Du kommer att få lära dig talraden 0-12.
Du kommer att få lära dig tecknen > < samt likhetstecknets betydelse.

Du kommer att få lära dig udda och jämna tal.

Du kommer att få lära dig vad dubbelt är.
Du kommer att få jämföra och uppskatta längder samt lära dig enheterna cm och m.
Du kommer att få lära dig klockans hela timmar.

Du kommer att få lära dig vad mönster är.

Du kommer att få arbeta med problemlösning och räknesagor tillsammans med kamrater.

Undervisning

 

Du kommer att få arbeta med matematikboken Prima Matematik för åk 1.

Under höstterminen kommer vi att ha gemensamma genomgångar i helklass eller grupp och arbeta med konkret material. 
Du kommer att öva själv och tillsammans med klasskamrater.
En viktig del i matematiken är att vi lär av varandra och delar med oss av våra kunskaper och tankar genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid matematikgenomgångar och diskussioner.

Vi kommer att arbeta med praktisk matematik både inom- och utomhus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Matematik ht, åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Taluppfattning & tals användning
Kan talen 0-5 och kan kombinera siffrans antal och ordningstal. Kan skriva siffrorna 0-5
Kan talen 0-10 och kan kombinera siffrans antal och ordningstal. Kan skriva siffrorna 0-10
Kan räkneramsan 10, 20, 30......upp till 100.
Kan talen 0-12 och kan kombinera siffrans antal och ordningstal. Kan skriva siffrorna 0-12
Kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-5. Kan talkamraterna till talet 5.
Kan räkna plus och minus inom talområdet 0-10. Kan de talkamraterna upp till talet 10.
Kan räkna plus och minus inom talområdet 0-12. Kan talkamrater upp till talet 12.
Kan tiokompisarna
Kan tiokompisarna och har börjat förstå hur man använder sig av dem
Kan tiokompisarna och använder de automatiskt både i addition och subtraktion
Geometri
Kan göra enkla mätningar med linjal
Kan göra enkla mätningar med linjal och förstå att mäta i cm och meter
Kan göra enkla mätningar med linjal och förstå att mäta i cm och meter samt göra uppskattningar av längder.
Kan upprepa mönster
Klockan
Kan avläsa hel timme på klockan.
Kan avläsa hel timme på klockan och delvis halv timme.
Problemlösning
Kan med hjälp av vuxen lösa matematiska problem
Kan på egen hand och tillsammans med kamrat lösa problem
Kan på egen hand och tillsammans med kamrat lösa problem och argumentera och förklara problemet
Kan berätta en enkel räknesaga efter ett redan skrivet tal
Kan rita en egen räknesaga.
Kan rita och muntligt berätta en egen räknesaga och förklara = betydelse
Dubbelt, tecknen < > = , udda och jämna tal.
Kan begreppet dubbelt så många.
Kan och förstår att använda tecknen < och >.
Kan vilka tal som är udda och vilka som är jämna bland siffrorna 0-9.
Använda likhetstecknet och förklara dess betydelse.