Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP samhällskunskap årskurs 4 läsåret 2014-2015

Skapad 2014-06-19 14:07 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för samhällskunskap under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Samhällskunskap

Så här kommer vi att arbeta med samhällskunskap.

Innehåll

Samhällskunskap årskurs 4 läsåret 2014-2015

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att reflektera hur indvider och samhällen formas, analysera och granska samhällsfrågor, analysera samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter, söka information och reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Reflektera över individer och samhällen

 • Hur vi kan leva tillsammans (ex. familj, samlevnadsformer, sexualitet, könsroller och jämställdhet)
 • Få en insikt i vad det finns för sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället

¤ Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • Kunna redogöra för hur grupper och individer kan påverka beslut på olika nivåer
 • Undersöka samhällsfrågor samt beskriva samband och koppla detta till fakta

¤ Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller

 • Ha kunskap om vad en minoritet är och deras rättigheter (ex. urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige)
 • Använda ämnesspecifika ord och begrepp på ett fungerande sätt (ex. demokratiska principer)

¤ Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor

 • Känna till när vi har val i Sverige samt kunna några politiska partier i och vilka skiljelinjer som finns
 • Ha kunskap om riksdagens och regeringens  olika uppdrag
 • Få en insikt i hur pengarna fördelas i den offentliga ekonomi (ex. skatter är och vad kommuner, landsting och stat)
 • Värdera olika ståndpunkter och framföra dina åsikter genom att ha argument kopplade till fakta

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Få en insikt i hur olika medier fungerar (ex. informationsspridning, reklam och opinionsbildning) och hur sexualitet och könsroller framställs
 • Kunna söka information och reflektera kring tillförlitligheten i olika källmaterial och information och förklara om den går att använda
 • Kunna urskilja budskap, avsändare och syfte i information

¤ Reflektera över mänskliga rättigheter och innebörden av demokrati

 • Få en insikt i samhällets behov av lagstiftning, och känna till några lagar och regler och påföljder och dess konsekvenser
 • Kunna redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
 • Kunna vad demokrati är och hur beslutsprocessen fungerar i Sverige (ex. i skolan, kommunen, landstinget och riksdagen)

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Reflektera över individer och samhällen
 • Analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor
 • Analysera olika samhällsstrukturer
 • Uttrycka och värdera
 • Söka information
 • Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Samhällskunskap bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2014-2015 och i det skriftliga omdömet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: