👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp - Tema Fabler och ordspråk, lärare

Skapad 2014-06-27 09:50 i Garnvindeskolan Ale
Arbetet kommer ske i åk 3. Det kommer bedrivas under helklass i ca 6 veckor.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska
Pp: Svenska – Tema Fabler och ordspråk

” Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.”(Övergripande mål och riktlinjer, Lgr 11, s.13)

Arbetet kommer ske en lektion i veckan i årskurs 3 under höstterminen v.35-51 och vårterminen v.2-v.4.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift Lgr 11, s.222)
• söka information från olika källor och värdera dessa. (Lgr 11, s.223)
• skapa bilder (Lgr 11, s.20)


Innehåll

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt och frågetecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
• Framställning av berättande bilder.

Konkretisering av målen

• Kunna stava vanliga ord.
• Skriva med stor bokstav och punkt.
• Kunna formulera tankar och funderingar.
• Kunna berätta vad en fabel är.

Arbetssätt och arbetsformer

Arbetet kommer ske i helklass med en pedagog.

Vi använder böckerna "Stadsmusen och lantmusen", " Haren och sköldpaddan", "Storkarna och svalan", "Valparna som skulle handla", "Vargen och killingarna" av  Mästerkatten, Gleerups, "Fabler" av Jean de la Fontaine, "Fabler från hela världen" av Janeen Brian, Jan Karlsson, Lisa Herriman och Lesley Scholes.

 

V.35: Pedagogen läser fabeln "Stadsmusen och lantmusen", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.36: Pedagogen läser fabeln "Haren och sköldpaddan", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.37: Pedagogen läser fabeln "Storkarna och svalan", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

 

V.38: Pedagogen läser fabeln "Valparna som skulle handla", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.39: Pedagogen läser fabeln "Vargen och killingarna", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.40: Pedagogen läser fabeln "Grodan, som ville bli lika stor som oxen", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.41: Pedagogen läser fabeln "Lejonet och myggan", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.42: Pedagogen läser fabeln "Räven och storken", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.43: Pedagogen läser fabeln "Räven och vindruvorna", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.45 Pedagogen läser fabeln "Kronhjorten och jägarna", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.46: Pedagogen läser fabeln "Krabbflickan och hennes mamma", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.47: Pedagogen läser fabeln "En ulv i fårakläder", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.48: Pedagogen läser fabeln "Apan och delfinen", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.49: Pedagogen läser fabeln "Lejonet och musen", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.50: Pedagogen läser fabeln "Räven och det sjuka lejonet", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.51: Pedagogen läser fabeln "Vinden och solen", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V. 2: Pedagogen läser fabeln "Tuppen och ädelstenen", barnen skriver ned fabeln utifrån sina egna ord och gör en egen bild till fabeln och avslutar med att skriva av sensmoralen/svenska ordspråket.

V.3: Vi genomför plingfrågor på fabler.

 En fabel väljs ut och bifogas som fil i elevens lärlogg på Unikum.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att: ha kännedom om fabler och ordspråk.

Bedömning sker genom plingfrågor:

Läraren skriver upp 17 fabler på ett papper. På vita tavlan finns siffrorna 1-17. Eleverna delas in i lag. En elev får gå fram och välja en siffra på tavlan. Läraren läser upp siffrans fabel utifrån sitt papper. Om eleven väljer att svara själv vilken sensmoral/ordspråk som fabeln berättar får elevens lag 4 poäng. Vill eleven få hjälp utav laget så får laget hälften poäng, 2 poäng. Två fabler är pling-frågor vilket innebär att svaret får dubbelpoäng, 8 poäng om eleven själv kan svara, hälften poäng och laget svarar.

Dokumentation

Dokumentationen sker i form av barnens skrivna fabler på papper eller på dator. Eleven kommer få välja ut en fabel som publiceras i elevens lärlogg på Unikum vecka 4.
 
Har eleverna uppnått målen känner de till att fabler handlar nästan alltid om djur, men egentligen handlar de förstås om människor. Människor som är kloka eller mindre kloka, starka eller svaga, listiga eller lättlurade. De olika djuren spelar ofta samma roll i olika fabler. Räven är listig, lejonet är starkt och musen är liten. I fablernas värld handlar det om hur vi människor beter oss, mot oss själva och mot varandra. Ibland är fabelns huvudperson inte djur utan solen, vinden eller molnen. Fabler slutar med en sensmoral som i klartext förklarar: "Vad är det tänkt att man ska lära sig av den här berättelsen?"

De flesta fabler är mycket gamla. På 500-talet f Kr skrevs många fabler enligt legenden av en grekisk slav som hette Aisopos. Ingen vet om detta är sant, men sant är att även om fablerna är gamla så är den visdom de förmedlar evigt ung.