👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Sva år F-3

Skapad 2014-07-31 17:02 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Att få lyssna på en spännande berättelse, läsa själv och att skriva egna texter är en utmaning när du går i ettan. I tvåan läser vi även längre texter i so- och no-ämnena, skriver berättelser, sagor och faktatexter om djur och växter.

Innehåll

 Följande förmågor kommer att behandlas:

De här förmågorna ska vi träna (från syftesdelen)

Du ska utveckla följande förmågor

 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften
 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Läsa

 • Vi läser olika texter (berättande, beskrivande, fakta, instruktioner) tillsammans och enskilt.
 • Vi lyssnar på olika sagor.
 • Vi tittar på sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Vi rimmar och lär oss olika ramsor.

Skriva

 • Vi skriver texter både på iPad och för hand.
 • Vi skriver tillsammans, i par och enskilt.


Tala och samtala

 • Vi tittar på olika pedagogiska program och filmer.
 • Vi har berättarstafett.
 • Vi samtalar kring texter och bilder med Boksamtal.

Det här centrala innehållet ska vi jobba med:

Arbetsområdet handlar om

 Språk och kommunikation

 

Bedömning/konkretisering av kunskapskrav:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du

 

Undervisning/arbetsmetoder:

Du kommer att få arbeta med

 

Så här använder vi IKT i arbetet:

 

 

Så här jobbar vi språkutvecklande:

 

 

Redovisning av kunskaper:

Du visar vad du  lärt genom attKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv SvA
Matris i ämnet svenska/sva åk F-3 ej klar

Ny nivå
Förskoleklass
Kunskapskrav för åk 1
Kunskapskrav för åk 2-3
Förmåga
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften
Skriva med läslig handstil och på iPad. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Förmåga
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. (Sva) Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt (sv).
Förmåga
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Förmåga
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Förmåga
söka information från olika källor och värdera dessa.

Kommentar:

Ny nivå
Förskoleklass
Kunskapskrav för åk 1
Kunskapskrav för åk 2-3