Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA flyta eller sjunka

Skapad 2014-08-05 08:09 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
I temat gör eleverna systematiska experiment som ger dem möjlighet att upptäcka att föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker, och tvärt om.
Grundskola 4 – 5 Teknik Fysik
Du ska lära dig hur man gör systematiska undersökningar och att dokumentera dina resultat. Du kommer att undersöka om saker flyter eller sjunker och ta reda på varför de gör det.

Innehåll

Övergripande mål och syfte:

Centralt innehåll - arbetsområde:

Arbetssätt

 • Vi kommer att använda ett vetenskapligt arbetssätt. Vi gör förutsägelse, experiment, dokumenterar resultaten och avslutande diskussion kring resultatet.
 • Vi kommer att arbeta två och två, efter en gemensam diskussion om uppdraget.

Bedömning och kunskapskrav

Du bedöms utefter ditt engagemang under lektionerna som aktivt deltagande i diskussionerna och laborationerna.

Du ska kunna:     

 • skriva en enkel laborationsrapport med hjälp av tabeller, bilder och text. 
 • förklara varför vissa föremål flyter (flytförmåga) och varför andra sjunker.
 • bygga och använda en våg.
 • förklara vad som påverkar flytförmågan. 
 • utföra enkla experiment och undersökningar.
 • samarbeta,
 • diskutera och argumentera med klasskamratern.
 • berätta om vem Arkimedes var och vad han upptäckte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Bedömningsmatris i NTA: Flyta eller sjunka

Ej godkänd nivå
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Teknikens utveckling
Du deltar ännu inte i diskussioner och samtal. Du kan med stöd beskriva vad tekniken har för betydelse för människan, samhället och miljön.
Du deltar i diskussioner och har enkla synpunkter som till viss del för samtalet framåt när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats genom tiderna.
Du deltar i diskussioner och har utvecklade synpunkter som för samtalet framåt när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats genom tiderna.
Du deltar i diskussioner och har välutvecklade synpunkter som för samtalet framåt och fördjupar eller breddar dem när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats genom tiderna.
Teknikens påverkan
Du deltar inte i diskussioner och samtal. Du kan med stöd ge exempel på för- och nackdelar av olika tekniska lösningar.
Du deltar med enkla synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar.
Du deltar med utvecklade synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar på ett relativt utvecklat sätt.
Du deltar med välutvecklade synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar på ett välutvecklat sätt.
Systematiska undersökningar
Du kan med stöd jämföra dina och andras resultat och resonera kring likheter och skillnader. Du kan med stöd dokumentera och redogöra för dina undersökningar. Du deltar inte aktivt i gruppens redovisningar.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du bidrar med enkla idéer och synpunkter som till viss del för gruppens arbete framåt. Du kan genom enkel dokumentation redogöra för dina undersökningar i text och bild. Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du deltar till viss del i gruppens muntliga redovisning.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du bidrar med utvecklade och ändamålsenliga idéer och synpunkter som för gruppens arbete framåt. Du kan genom utvecklad dokumentation redogöra för dina undersökningar i text och bild. Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du deltar relativt väl i gruppens muntliga redovisning.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du bidrar med välutvecklade, ändamålsenliga och effektiva idéer och synpunkter som för gruppens arbete framåt. Du kan genom välutvecklad dokumentation redogöra för dina undersökningar i text och bild. Du använder utrustning på ett säkert. ändamålsenligt och effektivt sätt. Du deltar väl i gruppens muntliga redovisning.
Fysikens begrepp
Du kan med stöd benämna och samtala om tekniska lösningar och fysikaliska begrepp.
Du kan använda ord och begrepp (som t ex flytkraft, rangordna, kalibrera, pråm, mättad saltlösning) på ett enkelt sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Du kan använda ord och begrepp (som t ex flytkraft, rangordna, kalibrera, pråm, mättad saltlösning) på ett utvecklat sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Du kan använda ord och begrepp (som t ex flytkraft, rangordna, kalibrera, pråm, mättad saltlösning)på ett välutvecklat sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Fysiken och vardagslivet
Du kan med stöd förklara hur krafter och rörelse upplevs och kan beskrivas, vid t ex färd på vatten
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur krafter och rörelse upplevs och kan beskrivas, vid t ex färd på vatten
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur krafter och rörelse upplevs och kan beskrivas, vid t ex färd på vatten
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur krafter och rörelse upplevs och kan beskrivas, vid t ex färd på vatten
Fysiken och världsbilden
Du kan med stöd ge exempel på en historisk och nutida upptäckt inom fysikområdet.
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och på ett enkelt sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen. t ex Arkimedes
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och på ett utvecklat sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen, t ex Arkimedes
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och på ett välutvecklat sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen, t ex Arkimedes
Teknikarbetet
Du kan med stöd genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. Du kan till viss del komma med egna idéer. Du kan ännu inte göra dokumentationer som du kan ha nytta av i fortsatta arbetet.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller film där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller film där intentionen i arbetet relativt väl är synliggjord.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller film där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: