Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 5 - Kust och hav

Skapad 2014-08-05 12:18 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Arbetet kapitlet Kust och hav i Koll på NO under ht 2013.
Grundskola 5 Biologi
I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och havet. Vi tittar på vattnets kretslopp och olika näringskedjor. Vi besöker Havets Hus.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att lära oss hur växter och djur som lever i havet och vid kusten. Vi kommer att titta närmare på Kattegatt och jämföra det med Östersjön och Medelhavet. 

Vi kommer att titta på hur människan påverkar havet och kusten och hur vi kan bidra till ett bättre hav. 

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar

Läsa och skriva texter

Se filmer

Diskussion och resonemang

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att delta i diskussioner och resonemang
 • dina texter och redovisningar
 • din förmåga att använda begrepp som vi gått igenom.
 • ditt resultat på förhöret

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kust och hav

Nivå 1
Nivå 2
Människan påverkan på miljön
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Jag kan ge något exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav
Jag kan förklara och ge flera exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav och vad man kan göra åt det
Diskussioner och Resonemang
 • Bi  E 6
Jag kan bli bättre på att delta i diskussioner och resonemang.
Jag deltar aktivt och vill gärna uttrycka min åsikt och dela med mig av mina tankar och funderingar.
Begrepp
 • Bi
Jag behöver lite hjälp att använda ord och begrepp, när jag berättar eller skriver en text,
När jag skriver texter eller ska berätta något, använder jag mig av ord och begrepp som jag lärt mig på ett relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: