Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 2 Hösttermin

Skapad 2014-08-08 10:07 i Sternöskolan Karlshamn
Terminsplanering Prima 2A
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Vi kommer att arbeta med följande delav av det centrala innehållet (ur Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Vi kommer särskilt att arbeta med följande förmågor (ur Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det betyder att ni ska få lära er:

Talraden 0-100

Talsorter, att räkna med tiotal och ental. 

Sambandet mellan addition och subtraktion.

Likhetstecknets betydelse.

Addition och subtraktion inom talområdet 0-100, utan tiotalsövergång.

Addition och subtraktion inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.

Öppna utsagor i addition och subtraktion.

Udda och jämna tal.

Använda tecknen >,< och =.

Skriva och läsa ordningstal, första till tolfte.

Använda och förstå begreppen 1/2 1/3 och 1/4

Fortsätta talmönster, formmönster.

Använda och förstå begreppen dubbelt och hälften.

Namnen på de geometriska objekten klot, kub och rätblock.

Namnen på de geometriska objekten linje, strecka och punkt.

Klockan kvart över och kvart i.

Räkna ut tidsdifferensen mellan två klockslag.

Lösa enkla matematiska problem.

För att göra det ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:

Arbeta med uppgifterna i Prima 2A 
Mattelabbet - praktiska uppgifter.
Olika mattespel.
Prata mycket matte och använda rätt begrepp.
Förklara för varandra hur vi tänker när vi räknar ut tal.
Arbeta tillsammans med andra och i smågrupper där resultaten redovisas för hela gruppen.

Jag kommer att bedöma:

Under höstterminen kommer jag att bedöma:
Hur du räknar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Hur du räknar med addition och subtraktion inom talområdet 0-100.
Hur du använder likhetstecknet när du löser öppna utsagor i addition och subtraktion.
Hur du kan fortsätta olika sorters mönster (tal och geometriska).
Hur du kan namnge de geometriska figurer vi arbetat med.
Hur du kan avläsa klockan och använda dig av det när du löser problemuppgifter.
Hur du kan skriva egna räknehändelser i addition och subtraktion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: