Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2014-08-12 13:48 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Taluppfattning; grundläggande matematik.
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Undervisning:

 • Under höstterminen kommer vi att arbeta med:

  • Träna på att skriva siffror
  • Lilla additionstabellen
  • Skriva/rita räknesagor
  • Enkla talföljder-mönster
  • Träna på antalsuppfattning
  • Träna på ordningstalen
  • Udda och jämna tal
  • Känna igen enkla geometriska former

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Bedömning/dokumentation

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • spåra och skriva siffror. Laborera med t. ex. talbilden 5.
 • skriva rita /hitta på räknesagor kring siffran.
 • träna på talens grannar, sjunga om siffran.
 • skriva /rita enkla talmönster-talföljder.
 • dela upp tal.
 • addera tal mellan 0-5
 • kunna lilla additionstabellen

Dokumentation:

 • Muntliga samtal tillsammans i smågrupper genom att ta bilder.
 • Din förmåga att skriva.
 • Genom diagnoser-stenciler.
 • Räknesagor

 • Utvärdering sker kontinuerligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: