Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikteori ht-2014 åk 7-9

Skapad 2014-08-12 14:34 i Axonaskolan Grundskolor
Förståelsen för musiksymboler, ackordbeteckningar och grafisk notation utgör grunden för att musicera tillsammans efter givna mönster. Att ha en kunskap som vilar på ett gott gehör tillsammans med en teoretisk grund skapar goda förutsättningar att nå målen i musik. Dessutom skapar de en bred grund för fortsatt musicerande efter åk 9.
Grundskola 7 – 9 Musik
Förståelsen för musiksymboler, ackordbeteckningar och grafisk notation utgör grunden för att musicera tillsammans efter givna mönster. Att ha en kunskap som vilar på ett gott gehör tillsammans med en teoretisk grund skapar goda förutsättningar för att nå målen i musik. Dessutom skapar de en bred grund för fortsatt musicerande efter åk 9.

Innehåll

Tid

Kopplingar till läroplan

  • Mu  7-9
    Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  • Mu  7-9
    Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  • Mu  E 6
    Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Upplägg

Matriser

Mu
Bedömningsmatris

E
C
A
Teoretiska kunskaper
Eleven visar grundläggande teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt och praktiskt.
Eleven visar goda teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt och praktiskt.
Eleven visar mycket goda teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem både teoretiskt och praktiskt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: