Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter

Skapad 2014-08-12 19:13 i Vessigebroskolan Falkenberg
Vi diskuterar olika samhällsfrågor genom att se på Lilla Aktuellt och läsa ur 8 sidor.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I temat ska du få utveckla  förmågan att:

beskriva vad du tycker är viktigt och intressant i en artikel både muntligt och skriftligt samt var de olika platserna ligger som nämns i artikeln. 

analysera dvs förklara orsaker till att något har hänt och vad det får för följder

*  värdera dvs instämmer du i det som står i artikeln eller inte och isåfall varför och har du någon lösning på problemet i artikeln? 

* förstå innebörden av begrepp och använda begreppen, t ex nyhet,  journalist, information, reklam, rubrik, artikel och intervju.

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan genom att du:

* tillsammans med kamrat eller vuxen kan beskriva vad du tycker är viktigt i en artikel. 

* tillsammans med kamrat eller vuxen förklarar orsaker till att något hänt och vad det kan få för följder

* tillsammans med kamrat eller vuxen  uttrycker vad du har för åsikt i någon samhällsfråga  och uttrycker förslag till lösningar på problemet

* tillsammans med kamrat eller vuxen ställer frågor om det du inte förstår i artiklarna

 * använder de nya begreppen du lärt i olika sammanhang

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se på Lilla Aktuellt. I grupper/par får ni diskutera olika samhällsfrågor och tillsammans utveckla förmågorna. Så småningom får du på egen hand jobba med artiklar för att självständigt också öva förmågorna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: