Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2014-08-12 19:29 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Forntiden

Innehåll

Syfte med undervisningen

Mål för undervisningen

Så här kommer vi att arbeta

Läsa faktatexter

Skriva enkla faktatexter 

Högläsning ur " forntidsboken" 

Diskutera i grupp och helklass

Se serien "Arkeologens dotter"

Detta kommer vi att bedöma

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Forntiden

På väg att nå målet
Har nått målet
Redskap & Verktyg
Kan berätta om redskap och verktyg som använts under forntiden
Mat
Kan berätta om vad människorna åt under forntiden
Boende
Kan berätta om hur människorna bodde under forntiden
Tidslinje
Kunna placera de olika perioderna rätt på en tidslinje
Jämförelse
Kunna berätta om skillnaden mellan forntiden och hur vi lever idag
Fynd & Lämningar
Kunna berätta om fynd och lämningar som finns
Göra en redovisning om forntiden.
Kunna redogöra för sina klasskamrater om någon tidsepok under forntiden.
Göra ett studiebesök på ett museum/forntidsby och studera fynd och föremål från forntiden.
Deltaga på studiebesök och kunna ta till sig muntlig och skriftlig information om forntiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: