Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden Jonna

Skapad 2014-08-12 19:29 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Forntiden

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Mål för undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Så här kommer vi att arbeta

Läsa faktatexter

Skriva faktatexter för hand och på datorn.

Högläsning ur " Pojken och Tigern,tidsmaskinen" 

Diskutera i grupp och helklass

Se på film 

Övningar med tidsuppfattning och tidslinjer

Göra en redovisning i grupp eller enskilt om en tidsperiod under forntiden.

Dagsutflykt till Ekhagens forntidsby

Detta kommer vi att bedöma

Se matris

Matriser

SO
Forntiden

På väg att nå målet
Har nått målet
Redskap & Verktyg
Kan berätta om redskap och verktyg som använts under forntiden
Mat
Kan berätta om vad människorna åt under forntiden
Boende
Kan berätta om hur människorna bodde under forntiden
Tidslinje
Kunna placera de olika perioderna rätt på en tidslinje
Jämförelse
Kunna berätta om skillnaden mellan forntiden och hur vi lever idag
Fynd & Lämningar
Kunna berätta om fynd och lämningar som finns
Göra en redovisning om forntiden.
Kunna redogöra för sina klasskamrater om någon tidsepok under forntiden.
Göra ett studiebesök på ett museum/forntidsby och studera fynd och föremål från forntiden.
Deltaga på studiebesök och kunna ta till sig muntlig och skriftlig information om forntiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: