Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-14 MA åk:4 -Taluppfattning

Skapad 2014-08-12 20:33 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi ska arbeta med taluppfattning v. 34 - 39 (sidorna18- 41 i matte boken) Arbetsområdet avslutas med ett litet prov onsdag v. 39

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Bedömning

 

 • Eleverna kommer att bedömas under lektionstid när de resonerar och diskuterar. De kommer att få regelbundna diagnoser och extra genomgångar om det visar att de behöver dem. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov som bedöms efter en matris (se matris: Taluppfattning åk 4 under bedömning)

Konkretisering av mål

 

 • Vi kommer att gå igenom planeringen och målen med barnen i början av området.
 • Eleverna ska lära sig följande:

- Siffror och tal för att kunna använda matematik i vardagen
- Tallinje för att kunna storleksordna tal
-Jämna och udda tal för att kunna veta vilka som går att dela på jämnt mellan två personer
-Positionssystemet för att du ska förstå hur tal är uppbyggda
-Talmönster för att logiskt kunna räkna ut nästa tal
-Hälften och dubbelt för att snabbt och enkelt kunna göra vanliga beräkningar

Arbetssätt

 

Begrepp som vi kommer att arbeta mycket med i detta matematik område är:

-Positionssystemet
-Udda och jämna tal
- Talmönster
-Tallinje
- Hälften och dubbelt

På måndagarna kommer vi ha muntliga övningar i hel och halvklass där eleverna ska samtala om olika slags problem och diskuterar begrepp i mindre och större grupper. På onsdagarna har vi matematik i halvklass och då arbetar vi med konkret material, t.ex. spel, byggnationer, att mäta och hälla m m.

På torsdagarna kommer vi ha genomgång inför det som eleven ska räkna på fredagen. Eleverna kommer efter genomgången att göra en diagnos så att de får reda på vilket spår (1,2 eller 3) som de ska arbeta med. På fredagen kommer de elever som behöver få en ny genomgång igen innan de räknar vidare i sin mattebok, som de andra gör. Sidorna som vi ska arbeta med i detta område är s. 20 - 41. Eleverna kommer att räkna i halvklass detta för att kunna skapa en lugn och rogivande miljö.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett litet prov på onsdag v. 39.

Dokumentation

Vi dokumenterar elevernas kunskapsutveckling med hjälp av en matris.
Efter avslutat arbetsområde kommer vi att diskutera vad vi kunde gjort annorlunda/bättre...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: