Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Beslutsfattande och politiska idéer.

Skapad 2014-08-13 07:40 i Pysslingen Skolor Rotundaskolan Pysslingen
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
Den 25 maj 2014 var det val till Europaparlamentet - den 14 september 2014 är det val till riksdag, kommun och landsting.

Till riksdagen väljer medborgarna 349 personer. som ska representera dem i riksdagen - den högsta beslutande församlingen i vårt land. Det är av största vikt att varje svensk medborgare förstår, engagerar sig och praktiserar demokratins värdegrund. Sådana kunskaper stärker viljan att agera i politiska frågor samt utvecklar förmågan att argumentera och uttrycka ståndpunkter för att vidare påverka samhällsutvecklingen - på regional, nationell och europeisk nivå.

Innehåll

Uppgift/Uppdrag

Ideologier och parti - vad är en ideologi, vilka är de ursprungliga ideologierna, arbetarrörelsen i Sverige, utvecklingen av partier

Så styrs Sverige - hur fungerar det svenska politiska systemet

Vad är EU - grundläggande kunskaper om den Europeiska Unionen,

Politisk debatt - två debatter kommer att hållas - en för åttorna och en för niorna. Alla åtta partier i riksdagen ska vara representerade i de båda debatterna.

Varje nia kommer att vara indelad i fyra partier – för att sedan mötas i debatten med samtliga åtta partier. 

Varje åtta kommer att delas in i de åtta partierna - för att sedan samarbeta med sina partikamrater i den andra åttan - sedan möts samtliga partier i debatten.  

Varje elev i varje parti, i båda årskurserna, kommer också att ansvarar för ett specifikt politiskt område – exempelvis jämställdhet, skola, försvaret etc.

Pedagog Linus kommer att leda de två debatterna. Linda och Lotta kommer att observera elevernas insatser - sexorna kommer att sitta med som publik.  

 

 

 

Bedömning

Gemensamma diskussioner - grad av engagemang i dessa diskussioner

Uppstart, löpande förleäsningar och avslut - grad av uppmärksamhet gällande dessa

Skriftligt prov gällande uppdragen 'Ideologier och parti' samt 'Så styrs Sverige'

Mindre skriftlig inlämning gällande uppdraget 'Vad är EU'

Grad av muntligt och socialt engagemang i den politiska debatten, förmåga att tillämpa sakargument, förmåga att använda sig av passande retorik, grad av uppvisad kunskap utifrån partiprogram och politiskt område.

 

Checklista

En sammanfattning av vad som förväntas av dig:

Muntligt engagemang i diskussioner

Uppmärksamhet vid uppstart, föreläsningar och avslut

Söka fakta och besvara frågor

Plugga till och skriva ett prov

Skriva en mindre inlämning

Vara aktiv i debatten - hålla sig till fakta och tillämpa retorik

Syfte

Undervisningen syftar till följande:

Eleverna utvecklar förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen

Eleverna utvecklar förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt

Eleverna utvecklar kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer

Eleverna ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar - och därigenom stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor

 

 

Matriser

Sh
Kunskapskrav Samhällskunskap år 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: