Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2014-08-13 11:12 i Hertingsskolan Falkenberg
Eleverna ges tillfälle att arbeta med problemlösning på olika sätt, både enskilt och i grupp.. De arbetar bl a med de olika räknesättens grunder, logiskt tänkande och att redovisa tydligt..
Grundskola 3 Matematik
Kom inte för sent till det du vill komma i tid till.

Källa: Nalle Puh - A.A. Milne

Vår kloke nalle kanske inte riktigt har koll på klockan men funderar över tid ändå. Kanske hade det gått lättare att passa tiden om han kunde klockan?

Problem är till för att lösas och för att göra det behöver man ibland ta till bra knep. Matematiken är full av tips som du har nytta av när du ska lösa problem.

Innehåll

Syfte

Målet är att du ska utveckla din förmåga att:
 • Formulera och lösa matematiska problem
 • Redovisa dina tankar tydligt skriftligt och muntligt
 • Använda lämpliga ord, symboler och begrepp
 • Avgöra rimligheten i svarBedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • Formulera, förstå och lösa matematiska problem i grupp och enskilt
 • Redovisa lösningar tydligt skriftligt och muntligt  
 • Använda matematiska symboler och begrepp
 • Avgöra rimligheten i dina svar

Jag kommer bedöma dig:

 • Fortlöpande under terminen
 • I samband med inlämnade diagnostiska prov och nationella prov. 
 • Genom dina egna självbedömningar samt kamratbedömningar.


Undervisning och arbetsformer

Du tränar på detta bl a genom:
 • Arbete med de matematiska grunderna, bl.a. de fyra räknesätten, enskilt eller i mindre grupper 
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner om matematik i klassen.
 • Träna på aktuella symboler, ord och begrepp 
 • Ta del av olika strategier för att lösa problem - inte bara penna och papper. 
 • Träna på både logiskt tänkande, matematiska grunder, läsförståelse samt förmågan att samarbeta t ex i samband med hjärngympa.
 • Praktiskt arbete med olika laborativa material
 • Självbedömning/utvärdering av arbeten
 • Kamratbedömning av t ex skriftliga redovisningar av problem
 • Datorprogram

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: