Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 3

Skapad 2014-08-13 13:50 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi arbetar med kroppen. Vi lär oss om våra sinnen samt går igenom kroppsdelarna. Vi kommer även att prata om vad vi behöver för att vår kropp ska må bra, ex sömn, kost och hygien. Vi kommer även arbeta med kraft och rörelse, tex tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt. Fortsättningsvis ska vi titta lite på material och ämnen i vår omgivning samt luftens grundläggande egenskaper.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi arbetar med kroppen. Vi lär oss om våra sinnen samt går igenom kroppsdelarna. Vi kommer även att prata om vad vi behöver för att vår kropp ska må bra, ex sömn, kost och hygien.

Vi kommer även arbeta med kraft och rörelse, tex tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt samt luftens grundläggande egenskaper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Eleven ska ha kännedom om våra sinnen, kunna namnge våra kroppsdelar samt känna till vad som får oss att må bra.
 • Du kommer få undersöka tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans genom olika experiment och undersökningar. Du får träna din förmåga att ställa hypoteser och jämföra resultat.
 • Du kommer få utveckla din förmåga att dokumentera dina undersökningar.

 

Bedömning - vad och hur

 • Du ska kunna namnge våra kroppsdelar, ha kännedom om våra fem sinnen samt känna till förutsättningar för att vi ska må bra.
 • Du ska kunna ställa hypoteser och kunna föra ett resonemang.
 • Du visar enskilt och skriftligt vad du har lärt dig och bedömningen av dina kunskaper görs utifrån detta samt utifrån deltagande i olika aktiviteter.
 • Du ska kunna göra enkla dokumentationer av undersökningar vi gör.

Undervisning och arbetsformer

 1. Vi läser och skriver faktatexter, dokumenterar, ser på film, gör experiment och samtalar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: