Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra räknemetoder år 4-6

Skapad 2014-08-13 14:20 i Simrislundsskolan Simrishamn
I räknemetoder, kommer du att repetera de fyra olika räknesätten samt ära dig nya begrepp. Det är nu viktigt att du förstår positionssystemet och talens värde.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Våra Räknemetoder

Innehåll

Förmågor som ska tränas

Du ska träna dig i att arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

Du ska ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö.

Du ska utveckla dina förmågor enligt nedan

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt ämnesinnehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här arbetar vi

 • Vi har genomgångar och resonerar tillsammans.
 • Arbetar efter EPA - Eget tänk, tänka i Par och tänka Alla tillsammans.
 • Träna att tydligt visa hur vi löser uppgifter i räknehäftet samt muntligt redovisa hur du tänkt.
 • Vi kommer att utgå från matematikboken Tänk o Räkna.
 • Träna begreppen;
 • för de olika räknesätten, t.ex term, summa, kvot.
 • överslagsräkning
 • ordningsföljd
 • delbarhet
 • hälften/dubbelt
 • uppställning
 • kort division

 

 

Detta ska bedömas

 • Kunna ställa upp och räkna ut i samtliga räknesätten.
 • Visa förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
 • Visa förmåga att formulera och lösa problem.
 • Välja fungerande strategier och metoder.
 • Använda ny kunskap för att formulera egna problem och uppgifter.
 • Arbeta självständigt och tillsammans med andra.
 • Ta ansvar för ditt arbete och en god arbetsmiljö.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: