Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tove Jansson 100 år

Skapad 2014-08-13 20:16 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Vi firar Tove Jansson och lär känna karaktärerna i Mumindalen.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Du kommer under några veckor få lära känna de olika karaktärerna i Mumindalen och dess författare. Du kommer att få lyssna på och läsa texter som handlar om temat. Du kommer även att få lära oss mer om vårt grannland Finland.

Innehåll

Mål

I temat om Mumin kommer du att få träna dina förmågor att läsa och skapa olika slags texter, både enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att få lära känna Tove Jansson och hennes figurer. Du kommer få träna din förmåga att analysera en karta och fundera kring lägen och storlek på länder, städer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Bedömning - Vad ska jag kunna?

Efter avslutat tema ska du kunna:

 • skriva en enkel berättelse inspirerad av temat med tydlig början, mitten och slut.
 • skriva en enkel faktatext om Mumintrollen.
 • tillsammans med en kompis eller lärare bearbeta din text.
 • berätta kort om Tove Jansson och nämna någon av hennes figurer.
 • Visa var Finland ligger på kartan och berätta om någon för dig viktig fakta om landet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Undervisning - Hur ska jag lära mig detta?

Under temat kommer du att få:

 • Lyssna på högläsning ur "Trollkarlens hatt" av Tove Jansson.
 • Delta i bokprat kring högläsningsboken.
 • Reflektera kring texten du hört både ensam och tillsammans med andra.
 • Läsa texter om Mumintrollen och Tove Jansson, både ensam och tillsammans med andra.
 • Berätta om Tove Jansson för ettorna.
 • Skriva egna berättande texter inspirerade av temat.
 • Diskutera tillsammans med klassen hur du kan tänka kring att skriva en tydlig början, mitten och slut.
 • Skriva en egen faktatext om mumintrollen efter en förlaga som  klassen har gjort tillsammans.
 • Skriv en egen faktatext om Finland efter en förlaga som klassen har gjort tillsammans.
 • Träna dig på att bearbeta dina texter du skriver.
 • Titta på film om Mumin
 • Använda kartan  och diskutera vad vi  kan få reda på genom den.
 •  Placera Finland på kartan genom att använda kartboken.
 • Jämföra och leta efter likheter och skillnader mellan Finland och Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: