Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SÅ STYRS SVERIGE ÅK 9

Skapad 2014-08-14 09:45 i Pysslingen Skolor Rudanskolan Pysslingen
Grundskola 9 Samhällskunskap
Det finns nästan lika många åsikter om vad som är rätt och fel i samhället som det finns människor. Men vi människor kan oftast enas kring några ideologier, vissa grundläggande värderingar.

Hur samhället ser ut i dag och hur det kommer att utvecklas i framtiden beror på vilken politik som förs i landet. Vilka detta är beror på hur vi röstar i valen vart fjärde år.

Varje dag fattas det olika beslut i Sverige, vissa märker du av andra inte. Men hur går allt detta till egentligen?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisning

 • Vi kommer bygga ett tittskåp 
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar
 • Vi kommer att besöka valstugor och prata med politiker
 • Vi kommer att diskutera och argumentera
 • Vi kommer att följa debatter på tv

Bedömning

 • Skriftliga läxförhör
 • Muntlig argumentation 
 • Deltagande på lektioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: