Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, Milstensskolan åk 6 ht-14

Skapad 2014-08-14 10:03 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 6 Biologi
...

Innehåll

Övergripande mål


Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

För elever och föräldrar

Här kan elever och föräldrar ta del av:


 • Mål för undervisningen
 • Undervisning och examinationen
 • Bedömningen

Mål för undervisningsområdet

Målet för undervisningsområdet är att du ska utveckla din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisning och examination

Så här arbetar vi:

Svampar

Vi ska arbeta med och lära oss svampens olika delar, hur svampar och växter kan samarbeta samt hur man delar in svampar i olika grupper. Vi ska plocka några svampar i närmiljön och försöka artbestämma dem samt lära oss några vanliga svampar.

Ekosystem i närmiljön

Du ska lära dig olika biotoper ex. barrskogen, lövskogen och insjön samt några olika arter av växter och djur som lever där. Hur olika arter anpassar sig för olika miljöer och vad näringskedjor är. Du kommer att få göra en presentation av en näringskedja och redovisa för klassen. Vi kommer att prata om hur människan påverkar ekosystem. Du kommer att få träna på att dokumentera och utvärdera ditt arbete.

Matriser

Bi
Generell bedömningsmatris NO/Teknik 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du kan föra enkla samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Information
Förmåga att söka efter information från flera källor, t.ex. lärobok, film, internet
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och kan relativt väl underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen.
Undersökning
Förmåga att planering en undersökning
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera utvecklade frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera välutvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning
Användandet av laborationsutrustning
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i naturvetenskap
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier i naturvetenskap
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskap (se LPP).
Du har goda kunskaper om naturvetenskap (se LPP).
Du har mycket goda kunskaper om naturvetenskap (se LPP).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: