Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visor

Skapad 2014-08-14 10:28 i Friskolan Asken Grundskolor
I detta arbetsområde kommer du att få bekanta dig med visor från olika länder. Du överätter, framför och illustrerar en visa.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval Musik Bild
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Lärarnas mål

Efter arbetsområdet har du fått en inblick i visornas värld.

Du har:

 • utvecklat din förmåga att koppla ihop text, musik och bild
 • utvecklat din förmåga att tolka sångtexter på ditt målspråk
 • förbättrat ditt uttal
 • utvecklat din förmåga att gestalta musik
 • lärt dig att använda enklare inspelningsutrustning
 • utvecklat din förmåga att skapa och presentera en illustration av din visa
 • valt passande material och teknik till din illustration

Bedömning

Vad?

Vi bedömer:

 • din förmåga att gestalta musik
 • ditt uttal på målspråket
 • din översättning av en sångtext samt din skriftliga motivering kring vald sångtext
 • din illustration och presentation av sångtexten

Hur?

Du väljer en text på passande nivå som du översätter, skriver egna åsikter om samt lämnar in till din språklärare. Du övar, sjunger och spelar in din visa på musiken. Musikläraren bedömer din sångförmåga och språkläraren ditt uttal utifrån inspelningen. Du spelar upp din inspelning och presenterar din illustration under en bildlektion.

 

Matriser

M2 Mu Bl
Visor

>>>>
>>>>
>>>>
Innehåll
Du översätter en enklare sångtext från målspråket till svenska. Du skriver en kort motivering om vald text på målspråket. Innehållet är begripligt och enkelt. Grammatiska fel förekommer.
Du översätter en fylligare sångtext från målspråket till svenska alt. en text från svenska till målspråket. Du skriver en motivering om vald text på målspråket. Innehållet är enkelt och framgår tydligare. Du visar att du är förtrogen med grammatiken.
Du skapar en passande sångtext på målspråket utifrån en svensk visa. Du skriver en detaljerad motivering om vald text på målspråket. Innehållet är enkelt och begripligt. Du visar säkerhet vad gäller grammatiken.
Strategier
Läsa, lyssna, Tala, skriva
Du använder dig av någon strategi för att skapa och förstå språk (t.ex. förförståelse, ordbok, anteckningar, omformuleringar).
Du använder strategier för att skapa och förstå språk.
Du använder strategier på ett effektivt och självständigt sätt för att lösa problem när du skapar språk.
Uttal
Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås.
Du har ett tydligare uttal och följer uttalsregler.
Du har ett mycket tydligt uttal.
Musikalisk gestaltning
Följer med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Bearbetar och tolkar musiken i viss mån till ett musikaliskt uttryck.
Följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Följer med säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med väl fungerande teknik och passande karaktär. Bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Eget bildskapande
Du illustrerar din visa med en bild. Du väljer teknik och material.
Du illustrerar din visa med en bild. Budskapet framgår. Du väljer passande teknik och material.
Du illustrerar din visa med en bild. Budskapet framgår tydligt. Du väljer passande teknik och material. Du prövar olika alternativ.
Loggbok, reflektion
Du planerar och utvärderar ditt arbete i loggboken.
Du planerar, reflekterar över och utvärderar ditt arbete i loggboken. Du utvecklar dina strategier för att lyckas.
Du planerar, reflekterar och utvärderar ditt arbete i loggboken. Du utvecklar medvetet dina strategier för att lyckas.
Presentation av illustration
Du presenterar hur du tänkte när du skapade din bild.
Du presenterar på ett passande sätt hur du tänkte när du skapade din bild.
Du presenterar på ett tydligt och publiktillvänt sätt hur du tänkte när du skapade din bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: