Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fulmonster

Skapad 2014-08-14 12:54 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleverna gör tre olika skisser av "fulmonster". Fokus ligger på färg och form, uttryck samt idéutveckling. De väljer den skiss som de tycker är bäst och lämpligast att använda. Därefter syr de upp sitt fulmonster. Till sist utvärderar de sitt arbete muntligt utifrån några frågeställningar.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du ska skapa ett helt eget, unikt fulmonster. Det kan ha ett öga eller sju ögon, det kan ha en mun eller varför inte tre munnar. Du får använda dig av olika material såsom tyg, garn, knappar, päls, m.m.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras är:

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar om uppgift, symaskin, olika tekniker

Lärarledda genomgångar om olika material; fleece, filt och joggingtyg

Du ska:

- göra minst 3 skisser av olika fulmonster

               Färg                      Tygprover              Uttryck

               Form                     Detaljer

- välja vilket av dina 3 fulmonster du vill sy upp

            Tänk på hur svårt eller lätt det kommer vara att sy upp dina olika fulmonster

- klippa till tyg och sy ditt fulmonster utifrån instruktionerna

- skriva en utvärdering om ditt fulmonster

Visa vad du lärt dig

I slöjden tittar vi på hela arbetsprocessen från idéutveckling och överväganden till framställning och värdering. Du visar vad du kan genom att arbeta på lektionerna, genom att du använder tidigare kunskaper och tar till dig nya.

Läraren bedömer processen, produkten och all den dokumentation du samlat på dig under arbetets gång.

Tidsram

Antal veckor arbetsområdet kommer att pågå beror på hur detaljrikt och noggrant du gör.

Bedömning

Se kunskapskrav nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 4 - 6

IDEUTVECKLING:
Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Resonera kring slöjdföremål på årskursanpassad nivå.
Med stöd resonerar du om symboler, färg, form och/eller material.
Du för enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: