Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resan

Skapad 2014-08-14 12:54 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap Geografi
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Så här arbetar vi

Arbetet kommer att ske i grupper om tre.

Vi kommer att använda oss av digitala verktyg så som blogg, power point, moviemaker

Vi kommer att söka information som ska delges i blogg och muntligt

Vi kommer att göra jämförelser mellan de olika religonerna och hur människor har det i olika delar av världen.

Vi kommer att samtala i grupp

Vi kommer att redovisa muntligt inför en större el mindre grupp

Vi kommer att ha skriftligt prov på nya kunskaper

Matriser

Re Sv Ge
Resan

Resan

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Blogg
struktur stavning innehåll användandet av digitalt verktyg
Kamratbedömning
Ge respons till kamrats blogg
Världsreligonerna/kristendom
symbol helig bok högtider jämförelser lokal ritualer
världsreligionerna/islam
symbol helig bok högtider jämförelser lokal ritualer
världsreligionerna/hinduism
symbol helig bok högtider jämförelser lokal ritualer
världsreligionerna/buddism
symbol helig bok högtider jämförelser lokal ritualer
beskriva ett land med geografiska ord
huvudstad största flod/berg/sjö omvärldsbeskrivning turistattraktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: