Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2014-08-14 13:00 i Fajansskolan Falkenberg
Läsa, skriva, tala och lyssna ska du få utveckla.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Läsa, skriva, tala och lyssna, dessa fyra ska du få utveckla.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

- tala och lyssna

- läsa och skriva

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva.

Detta gör vi kontinuerligt med hjälp av

-  diagnosmaterialet "Nya språket lyfter"

- att du deltar och är aktiv på lektionerna och vid samlingar

-  vid muntliga och skriftliga redovisningar och instruktioner

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Läsa och skriva: Du kommer att arbeta med bokstäverna, lära dig hur de låter, träna sammanljudning och läsa enkla texter och böcker med flyt och förståelse. Du lär dig att skriva både stora och små bokstäver, skriva enkla texter så att andra kan läsa och förstå, använda stor bokstav och punkt.

Tala, lyssna och samtala: Du ska få samtala och berätta om vardagliga händelser för att träna på att hålla en röd tråd i berättandet. Du ska få träna på att lyssna på andra i olika samtal.

Berättande texter och sakprosatexter: Du ska få lyssna och läsa olika texter. Tillexempel rim, ramsor,sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkbruk: Du ska få arbeta med språket och lära dig använda olika röstlägen och kroppsspråk

Du kommer att jobba med:

- bokstavsljud, göra bokstavslekar, arbeta med dator och Ipad, lästräna själv och med andra, spela spel, skriva bokstäver för hand och på Ipad, dramatisera, berätta, skapa och läsa upp händelseböcker och/eller berättelser.

-  materialet  "En läsande klass" där vi tränar på de fem lässtrategierna

Förutspå, ställa hypoteser

Skapa inre bilder, använda sinnen

Reda ut oklarheter

Ställa frågor till text

Sammanfattar

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: