Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp: Stoppa pressarna! åk8 ht14

Skapad 2014-08-14 13:22 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet får du lära dig om olika sorters tidningar, de texter som finns i tidningar och hur man läser och skriver en tidningsartikel och ett reportage.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig vad som skiljer olika tidningar åt, vilka texter som finns i tidningar och vad som skiljer dem från varandra. Du ska också lära dig skriva ett reportage. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Innehåll

Arbetsområdet handlar om tidningar och tidningstexter. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du arbeta enskilt, i mindre grupper och i helklass. 

Du kommer delta i genomgångar och övningar som rör olika tidningstyper, tidningens delar, tidningens texter och strategier för att läsa och skriva reportage.

Du kommer göra följande uppgifter: 

 • Från vaggan till graven
 • Läsförståelse av artiklar
 • Skriva ett reportage

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper när du deltar i gruppuppgifterna och när du skriver ditt reportage

Elevinflytande

Arbetsområdet utgår från dina egna kunskaper om tidningar och du kommer att ha visst inflytande över innehållet i ditt reportage.

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller svenska

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Svenska
Förmågan att skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: