Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "En läsande klass" år 4 och 5 HT-14

Skapad 2014-08-14 14:04 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vad är en stjärnläsare och vad behöver man lära sig för att bli en stjärnläsare?

Hur kan du utveckla din läsförståelse och bli bättre på att analysera texter?

Innehåll

Mål

- Öka elevernas läsförståelse.


- Öka flytet i läsningen.


- Öka läslusten hos eleverna.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetets innehåll

Arbeta med olika typer av texter och lära eleverna använda olika läsförståelsestrategier.
Samtala om och bearbeta olika texter på ett strukturerat och forskningsbaserat sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med "En läsande klass" under hela läsåret, i huvudsak två lektioner per vecka.
Vi följer det upplägg som finns publicerat på www.enlasandeklass.se och kompletterar med en del annat material.

Redovisningsform (hur du visar vad du lärt dig och kan) kommer att ske på olika sätt.

- Diskussion i helklass och mindre grupp/par

- Skriftlig inlämning av textanalyser och reflektioner

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer elevernas kunskaper kontinuerligt under arbetets gång såväl skriftligt som muntligt.

- Diskussion i helklass och mindre grupp/par

- Skriftlig inlämning av textanalyser och reflektioner kring sådant du läst

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Reflektion

Vad vet du om de olika lässtrategierna - spågumman, detektiven, reportern, cowboyen, konstnären?
Har du blivit en stjärnläsare?
Vad behöver du jobba mer med när det gäller läsning?
Vad tycker du om det här sättet att arbeta med läsning?

Matriser

Sv SvA
En läsande klass år 4 och 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
x
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med VISST FLYT och stakar dig bara när du stöter på nya ord.
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med GOTT FLYT och stakar dig inte längre.
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med MYCKET GOTT FLYT och anpassar även rösten efter innehållet i texten.
Läsförståelse
x
Du visar en GRUNDLÄGGANDE läsförståelse genom att göra ENKLA sammanfattningar av texter och kan resonera om innehållet på ett ENKELT sätt.
Du visar en GOD läsförståelse genom att göra UTVECKLADE sammanfattningar av texter och kan resonera om innehållet på ett UTVECKLAT sätt.
Du visar en MYCKET GOD läsförståelse genom att göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av texter och kan resonera om innehållet på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Läsförståelsestrategier
x
Du använder läsförståelsestrategierna på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Du använder läsförståelsestrategierna på ett UTVECKLAT sätt.
Du använder läsförståelsestrategierna på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Resonera, kommentera
x
Du kan tolka och föra ENKLA resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra UTVECKLADE resonemang om texters budskap
Du kan tolka och föra VÄLUTVECKLADE resonemang om texters budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: