Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i engelska år 6-muntlig presentation- "Celebrities"

Skapad 2014-08-14 14:55 i Pysslingen Skolor Rotundaskolan Pysslingen
Eleverna kommer att jobba med området "kändisar" genom att söka efter fakta och göra en egen sammanfattning. Utifrån denna sammanfattning kommer de sedan att genomföra en muntlig presentation, där de får möjlighet att utveckla förmågor såsom uttal, intonation, kontakt med åhörare, textstruktur, inlevelse och engagemang, mm.
Grundskola 6 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Innehåll

Uppgift/uppdrag:

Eleverna ska under ett antal veckor få förbereda en muntlig presentation av en valfri kändis, som de sedan ska redovisa på engelska inför klassen. Vi kommer även ha glosförhör med ord kopplade till ämnet.

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas utifrån sin muntliga
redovisning. Vid redovisningstillfället ska de tänka på:

 • Struktur (inledning, avslut, ordning)
 • Intonation (tonfall)
 • Uttal
 • Våga släppa texten och möta åhörarna
 • Kroppshållning, inlevelse och engagemang
 • Grammatik och ordförråd

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  C 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
 • En  C 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  A 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

Checklista:

* Delta i genomgången

* Söka och sammanställa information om en valfri kändis

* Genomföra en muntlig redovisning inför klassen om kändisen

* Glosor

Syfteskoppling:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och får en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Undervisningen ska bland annat syfta till att eleverna ska kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Eleverna ska få möjlighet att genomföra muntliga presentationer av områden som de är relativt bekanta med.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser

En
Engelska kunskapskrav åk 4-6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: