Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2014-08-14 15:12 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer att läsa om Sveriges olika natur- och kulturlandskap, fjällbygd, skogsbygd, kust- och jordbruksområden och dess resurser, hur dessa ser ut och ändrats och vad orsakerna till detta kan vara. Var bor det flest människor och varför?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper och förmågan att:

 • använda kartboken och förstå en karta och dess färger och symboler
 • kunna överföra kartbilden från kartboken till din egen karta
 • kunna sätta ut några geografiska punkter i Sverige
 • kunna förklara skillnader och likheter mellan de olika landskapstyperna i Sverige
 • kunna förklara samband mellan orsak - verkan vid förändringar

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda dig av en karta och hitta information på den
 • beskriva och göra jämförelser mellan olika platser, landskap och människors levnadsvillkor i Sverige
 • kunna beskriva processer som formar och förändrar vårt land och vilka konsekvenser detta kan få för människan och naturen
 • använda och förstå för området aktuella ord och begrepp

Genom:                                                                                                           

 • muntliga och skriftliga redovisningar
 • samtal och diskussioner i mindre och större grupp 
 • klassrumsobservationer

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få:

 • arbeta vidare med kartan på olika sätt
 • läsa/skriva olika sorters texter
 • göra jämförelser och se samband,likheter/skillnader och orsak/verkan mellan t.ex. olika landskapstyper samt vad människor bor
 • se på film
 • lära dig för området aktuella ord och begrepp
 • göra en presentation om ett landskap Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: