Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk. 9

Skapad 2014-08-14 15:28 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Eget valt slöjdprojekt.
Grundskola 9 Slöjd
Du skall under läsåret jobba med två olika slöjdprojetkt. Ett arbete där du själv väljer om du vill prova någon teknik du inte har någon kunskap om eller om du vill fördjupa dig och utveckla någon teknik du provat på under tidigare läsår.

Parallellt med detta arbete kommer du att ha ett handsömnadsarbete att jobba med, om och när väntetider i slöjdsalen uppstår.

Du skall känna till och kunna hantera slöjdens maskiner och verktyg på ett säkert och tryggt sätt, samt att kunna jobba självständigt.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sl

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ .
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ .
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Eleven ger välutvecklade motiveringar till sina val av tillvägagångssätt.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Eleven ger välutvecklade motiveringar till sina val av tillvägagångssätt.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Eleven ger välutvecklade motiveringar till sina val av tillvägagångssätt.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats med god användning av slöjdspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: