Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Valet 2014

Skapad 2014-08-14 16:28 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Den tredje söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Nu är valdagen snart här. Söndagen den 14 september 2014 är det dags att gå och rösta. Vad innebär egentligen det? Vilka partier finns och vad tycker de egentligen? Hur går det till? Det och mycket mer ska vi ta reda på.

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Målet är att du ska få kunskaper om:

- Vad demokrati betyder och innebär.
- Hur demokratiska beslut fattas.
- Politiska val och partier i Sverige.
- Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  C 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du visar dina kunskaper genom:

- Diskussioner i klassrummet
- Delaktighet i grupparbetet
- Kamratbedömning

Matriser

Sh
Bedömning

F
E
C
A
Demokrati
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du vet vad ordet betyder och har grundläggande kunskaper om vad demokrati innebär.
Du vet vad ordet betyder och har goda kunskaper om vad demokrati innebär.
Du vet vad ordet betyder och har mycket goda kunskaper om vad demokrati innebär.
Att rösta i Sverige
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du vet till viss del hur det går till att rösta i Sverige.
Du har goda kunskaper om hur det går till att rösta i Sverige.
Du har mycket goda kunskaper om hur det går till att rösta i Sverige.
Partier i Sveriges riksdag
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du känner till enstaka partier som finns med i Sveriges riksdag och har viss kunskap om deras åsikter i olika frågor.
Du känner till flera partier som finns med i Sveriges riksdag och har god kunskap om deras åsikter i olika frågor.
Du känner till de partier som finns med i Sveriges riksdag och har mycket god kunskap om deras åsikter i olika frågor.
Ord och begrepp
Ex. demokrati, regering, riksdag, parti, valsedel m.m.
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du förstår och kan använda begrepp inom området demokrati på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och kan använda begrepp inom området demokrati på ett relativt fungerande sätt.
Du förstår och kan använda begrepp inom området demokrati på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: