Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik 1-3

Skapad 2014-08-15 09:05 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Lyssna på sånger av Astrid Lindgren och utifrån texterna göra rörelser som passar in i takt och rytm.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Rörelse till musik

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. En av alla dessa aktiviteter är aktiviteten dans. Syftet med "dansundervisningen" är att eleven ska kunna röra sig till musik på en årskursanpassad nivå.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

- Enkla lekar och danser och deras regler

- Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Mål med aktiviteten dans är att eleven ska kunna röra sig i dans och rörelser till musik på en årskursanpassad nivå (Se matris nedan).

 

Arbetssätt och undervisning

Undervisning:

År 1-3: Dansstopp, nummerdans, dansdatten, spegeldans, rörelser till musik med olika karaktär, dans med koreografi. - En del lektioner kommer att ägnas helt åt dans då vi går igenom stegen till en ny dans. 
- Sedan kommer vi att repetera danserna under terminens gång, exempelvis som uppvärmning eller avslutning av lektionen. 

 

Visa vad du lärt dig

Eleven kommer att få visa sina kunskaper genom:

- Delaktighet i alla aktiviteter.

Tidsram

Från att eleven börjar årskurs 1 till och med årskurs 6.

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under varje termin och. Se Matris nedan för mer information.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Rörelse till musik 1-3

Röra sig till musik på en årskursanpassad nivå.
Du rör dig till musiken.
Du rör dig till viss del i rytm till musiken .
Du rör dig i rytm till musiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: