Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan och vem bestämmer, år 2

Skapad 2014-08-15 09:30 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med varför alla ska gå i skolan, kamratskap och demokrati inom skolan och samhället.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Innehåll i undervisningen

Vi kommer att arbeta med:
- skolans värld
- värdegrund
- demokratiprocesser i samhälle och skola

Arbetssätt

Vi kommer att:
- läsa texter, gemensamt och enskilt
- diskutera i helklass och mindre grupper
- arbeta enskilt och i grupp
- se film
- rita och måla
- sjunga sånger
- leka gemensamhetslekar
- ha livskunskap

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: