Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2014-08-15 09:48 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att formulera dig i skrift.
Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå olika texter.
Du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal.

Du ska utveckla din förmåga att söka information.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Innehåll

Du ska arbeta med grammatik.
Du ska  läsa olika sorters texter.
Du ska  skriva olika sorters texter.
Du ska  träna på att uttrycka dig muntligt.

Du ska träna på att söka information i böcker och på webbsidor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Genomförande

Vi arbetar i vår bok Språkskrinet.
Vi läser enskilt i våra böcker och vi har bokcirklar med uppgifter.
Vi tränar på att skriva berättelser.
Vi tränar på att tala genom att redovisa böcker vi läst och att redovisa olika arbetsområden vi arbetar med.
Vi tränar att skriva på datorn.
Vi söker information i böcker och på webben och skriver egna faktatexter.

Vi tränar läsförståelse genom att arbeta med läskort.

Redovisning

Du redovisar din läsning i bokcirkeln.

Du redovisar dina faktatexter för klassen.

Du kamratbedömer.

Du redovisar i dina arbetsböcker / läskort.

Matriser

Sv
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att läsa olika texter
Du kan läsa enkla elevnära texter.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Du kan läsa både skönlitteratur och fakta texter med hjälp av olika lässtrategier.
Ämne
Förmågan att förstå olika texter
Du kan återberätta läst text.
Du visar grundläggande läsförståelse och kan föra samtal om den lästa texten.
Du visar god läsförståelse och kan samtala om texten samt anknyta till egna erfarenheter.
Ämne
Förmågan att formulera sig i skrift
Du kan skriva enkla meningar.
Du kan skriva en berättande text och försöker använda stor bokstav och punkt. Du kan skriva enkla faktatexter.
Dina berättande texter har en tydlig handling. Du använder stor bokstav och punkt och stavar rätt i vanligt förekommande ord. Dina faktatexter innehåller egna formuleringar och innehållet framgår klart.
Ämne
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal.
Du deltar i samtal och kan säga några meningar i grupp. Du kan lyssna på en muntlig instruktion.
Du kan berätta något i grupp samt lyssna och ställa frågor. Du kan utföra en uppgift efter en enkel instruktion.
Du har och använder ett grundläggande ordförråd. I samtal stället du frågor och framför egna åsikter. Du ska både kunna ta och ge muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: