Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans, rytmik och egna danser 2018 åk 7-9

Skapad 2014-08-15 09:53 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Vi jobbar med färdiga danser och du får möjlighet att skapa egen dans. Du skall också lära dig att göra en musikanalys av din valda låt där du räknar ut tempo BPM, plockar isär låten i delar (åttor) och därefter skapar en egen koreografi.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa Musik

Just dance! :)

Vi jobbar med dansen under v.6-12 uppdelat i 3 delar: -Modern dans -Klassisk pardans -Egenkomponerad dans med musikanalys Redovisning sker för klassen, enskilt eller via film.

Innehåll

1. Dans, rytmik och ledarskap

I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med att utveckla din förmåga att röra dig till musik, att öva din koordination, takt och rytm genom att lära dig olika stegkombinationer, samt att få utveckla din förmåga att skapa egen dans eller rörelseprogram till musik.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Du får lära dig flera färdiga danser med olika stegkombinationer och får öva på den under några lektioner tillsammans med andra i mindre grupper och par. Du får också använda din egen kreativitet och skapa egna danssteg, rörelser som du redovisar för gruppen och/eller för mig enskilt. Du kan också välja att filma din dans och sedan föra över filen via airdrop.

5. Bedömning

Du kommer att bedömas på följande delar:

 • hur du arbetar med dansen under lektionstid
 • hur väl du lär dig dansstegen
 • hur väl du rör dig i takt med musiken
 • din förmåga att skapa egna rörelser
 • din förmåga att planera och leda andra i dans/rörelse till musik

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9

Matriser

Mu Idh
Dans åk 7-9

Dans åk 7-8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att kunna utföra steg i kombinationer
Du har ännu inte visat att du kan härma och följa efter i givna rörelser till musiken
Du visar att du kan genomföra de olika stegkombinationerna genom att härma och följa efter när andra gör rörelserna.
Du visar att du lärt dig de olika stegkombinationerna och kan genomföra dem utan att någon annan leder.
Du visar att du lärt dig och kan genomföra de olika stegkombinationerna på egen hand och med inlevelse och känsla.
Takt och rytm
Du har ännu inte visat att du till viss del kan röra dig i takt med musiken.
Du visar att du kan röra dig i takt med musiken till viss del. Du behöver hjälp med att hitta tillbaka till takten om du kommer av dig.
Du visar att du kan röra dig i takt med musiken till största delen. Om du kommer av dig kan du hitta tillbaka till takten igen.
Du visar att du har mycket god takt och rytm och att du kan hitta i musiken var du ska börja och hittar tillbaka till takten om du kommer av dig.

Mu Idh
Kunskapskrav Idrott och hälsa år 9

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik **anpassar eleven till viss del sina rörelser** till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik **anpassar eleven sina rörelser relativt väl** till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik **anpassar eleven sina rörelser väl** till takt, rytm och sammanhang.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett **i huvudsak fungerande** sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett **relativt väl fungerande** sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: