Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 3

Skapad 2014-08-15 10:55 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi ska fortsätta läsa om kristendom, men också bekanta oss med andra världsreligioner, såsom judendom, islam, buddhism och hinduism.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att läsa berättelser ur Bibeln och prata om kristna högtider.

Vi kommer också att läsa och prata om andra religioner, vad som är viktigt att känna till och även leta efter likheter och skillnader, religionerna emellan.

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån din arbete och deltagande på lektionerna, och utifrån eventuella förhör. 

Kopplingar till läroplan

 • Re   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Re   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Re   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • Re   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: