Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsaskolan uteperiod HT - 2016

Skapad 2014-08-15 11:18 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Uteaktiviteter
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer vara ute under hösten vecka 34 - 40 och ha olika aktiviteter såsom: friidrott, orientering, lagidrotter, friluftsliv och olika lekar.

Innehåll

Syfte

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva samt få möta många olika slags aktiviteter

Eleven kommer ges möjlighet att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Bedömning - vad och hur

Konkretisering av mål

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

Delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

Sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Förstår yttre faktorers påverkan på individens val av rörelseaktiviteter t.ex kön, miljö ekonomi.

Orientera sig med viss säkerhet i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Planerar och genomför olika friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Hur:

Med hjälp av matris

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer bedrivas i praktiska former och i olika miljöer. De flesta momenten kommer föregås av teoretiska instruktioner. Eleverna kommer arbeta både individuellt och i olika gruppkonstellationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: