Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2014-08-15 11:35 i Kronoparksskolan Karlstad
Läsårsplanering för åk 2
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Arbetsområdets namn

Övergripade mål och läroplanens syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Centralt innehåll

Se ovan

Konkretiserade mål för eleverna

Jag kan alla bokstäver, förstår när jag läser och märker när jag läser fel.

Jag använder lässtrategier för att läsa och förstå en text.

Jag använder alla bokstäver och skriver korta texter så att andra kan läsa.

Jag använder stor bokstav och punkt.

Jag använder olika strategier när jag skriver.

Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.

Jag kan beskriva och förklara så att andra förstår vad jag menar.

 

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Läsförståelse,” En läsande klass” 2,5h/vecka: lässtrategier, samtala, resonera, beskriva

Skrivning av olika texter: ge respons, finskrivning

Stavning och grammatik, Pilen

Bibliotek

Bedömning och ev. matriser

Du ska kunna läsa med flyt och berätta om det du läst..

Du ska kunna skriva olika sorters texter. Texterna ska ha stor bokstav och punkt. Din handstil ska vara läslig.

Du ska kunna delta i samtal där du lyssnar, ställer frågor och säger vad du tycker.

Du ska kunna beskriva eller berätta om något för andra.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: